Vật tư thiết bị công nghiệp

Báo giá ống thép

Khi tẩy dầu mỡ hóa học cả hai quá trình đó đều xảy ra : quá trình xà phòng hóa nhờ dung dịch có mặt NaOH và quá trình tẩy dầu mỡ khóang nhờ có mặt các chất hoạt động bề mặt đặc biệt (chất nhũ hóa, biến dầu mỡ bám trên bể mặt thành nhũ tương; chất huyền phù hóa, bắt các cặn bẩn bong khỏi bề mặt và đi vào dung dịch,…).
Vì vậy một dung dịch tẩy dầu mỡ hóa học có chất lượng cao phải: thấm ướt tốt bề mặt cần tẩy; thấm ướt và ngấm sâu vào trong các chất bẩn cần tẩy đi; hòa tan hoặc xà phòng hóa được dầu mỡ động thực vật hoặc nhũ tương hóa hay huyền phù hóa được dầu mỡ khóang hay các hạt bẩn rắn; làm mềm míớc đê tránh hình thành các hợp chất không tan của Ca và Mg; dễ rửa sạch sau khi tẩy; không xâm thực hay làm mờ bề mặt kim loại; trung hòa tốt các axit theo vào cùng vật tẩy nhưng không gây biến động pH; không đòi hỏi thời gian tẩy quá lâu và thiết bị qua phức tạp; cho bể mặt tẩy đạt yêu cầu của bước tiếp theo (mạ, anot hóa, sơn không sinh quá nhiều bọt khi tẩy cũng như khi rửa sau đó.
Trong công nghiệp, dung dịch tẩy thường có các thành phần : xút, photphat, thủy tinh lỏng, xa phòng, chất tẩy rửa tổng hợp ( chất hoạt động bề mặt, chất nhũ hóa chất hữu cơ có phân tử lượng lớn (gelatin, dextrin,…), natri cacbonat,…
NaOH là chất quan trọng nhất để làm sạch kim loại ống thép, nói trên nó còn phá hủy nhiều chất hữu cơ, hòa tan kim loại lư oxyt cùa chúng.
Tùy theo nồng độ kiềm mà chia dung dịch tẩy dầu mỡ h nhóm : Dung dịch kiềm đặc, tối đa là 100 g/1, (pH 12 – 14) để thép; dung dịch kiềm vừa (pH 11-12) để tẩy cho các vật trước dịch kiềm loãng, không quá 50 g/1, (pH 10-11) để tẩy cho k kim loại nhẹ. Để tẩy cho các kim loai tan trong kiềm như Al, dung dịch kiềm yếu : NaC03, K2C03, Na3P04(không dùng NaOH đặc quá dễ tạo thành màng oxyt trên thép, đồng gây thụ động hoặc gây ăn mòn đôi vói các kim loại nhẹ khi loại màu (khi pH > 12,5).