Vật tư thiết bị công nghiệp

Bông thủy tinh và sản phẩm từ bông thủy tinh

Bông thủy tinh là vật liệu cách nhiệt dạng sợi sản xuất từ khrti thủy tinh nóng chảy. Bông thủy tinh có tính ổn định hđa họ« cao, không bốc cháy và không cháy âm ỉ ; hệ số dẫn nhiệt
25°c là 0,043 kCal/m.°C.h ; khôi lượng thể tích ở trạng thái loi không vượt quá 130 kg/m3, đường kính sợi không lớn hơn 71/íKm. Bông cẩn phải tơi, lượng bông bị dính (gồm những sợi
Ii.iig song) không vượt quá 20%.
Hông thủy tinh được sản xuất bàng phương pháp kéo, thổi vft li tâm.
Bâng thủy tinh gồm những sợi dài dùng để chế tạo vật liệu vh sản phẩm cách nhiệt, để bảo vệ nhiệt cho kết cấu có nhiệt ao từ – 200 c đến +450°c.
Nỉ và băng từ bông thủy tinh được chế tạo bàng cách khâu |ihú (bằng chỉ amiăng hoặc chỉ thủy tinh) 2 lớp bông thủy tinh |ận mặt trên và mặt dưới một lớp sợi thủy tinh dày l,5mm đã •lưi.ir gắn keo. Trên mặt nỉ quét dung dịch 2 – 5% keo dectrin hoẠc một loại keo khác. Nỉ cố kích thước (1000 – 3000) X (200 i» 750) X (10 – 50)mm và khổi lượng thể tích không lớn hơn 17« kg/m3.
(ác sản phẩm sợi thủy tinh dùng cách nhiệt cho các kết cấu ịllty dựng của các trạm lạnh và phương tiện giao thông ở nhiệt
t.ừ-60°c đến 180°c. Cống nghệ chế tạo bao gổm : trộn sợi ¡Vrtí dung dịch polime tổng hợp, tạo hình, xử lí nhiệt và đóng KOI.
Sản phẩm thường gổm 2 loại là nỉ và tấm. Nỉ có khối lượng w tích 35 – 50 kg/m3 dài 7000 – 13000, rộng 500 – 1500 va dày 30 – 80mm ; còn tấm ở dạng bán cứng có khối lượng thế tích 75 kg/m3 và kích thước 1000 X (500, 900, 1000, 1500) X (30, 40, 50, 60, 70, 80)mm. Hệ số dẫn nhiệt của tất cả cáo dạng ở trạng thái khô khi nhiệt độ 25° ± 5°c không được lớn hơn 0,039.