Vật tư thiết bị công nghiệp

vật liệu cách nhiệt amiăng

Tùy theo thành phẩn, vật liệu cách nhiệt amiăng được chill ra : vật liệu amiãng (chì gổm có sợi amiãng) và vật liệu chứ* amiãng. Cáctông amiăng là VLCN không cháy sản xuất từ 65% amiãng limi 4 và loại 5, 30% thạch cao và 5% tinh bột. Các chỉ tiêu tính 1hAI của cáctôn amiăng : chiều dài và rộng như nhau : 900 – lOOOmm, dày 2 – 10mm; khối lượng thể tích 1000 – 1400 kg/m3[…]

Bông thủy tinh và sản phẩm từ bông thủy tinh

Bông thủy tinh là vật liệu cách nhiệt dạng sợi sản xuất từ khrti thủy tinh nóng chảy. Bông thủy tinh có tính ổn định hđa họ« cao, không bốc cháy và không cháy âm ỉ ; hệ số dẫn nhiệt 25°c là 0,043 kCal/m.°C.h ; khôi lượng thể tích ở trạng thái loi không vượt quá 130 kg/m3, đường kính sợi không lớn hơn 71/íKm. Bông cẩn phải tơi, lượng bông bị dính (gồm những sợi Ii.iig song) không[…]

Vật liệu cách nhiệt

Bông sợi thủy- tinh siêu mảnh cũng như các sản phẩm của chúng là loại vật liệu cách nhiệt, cách âm tốt. Khối lượng thế tích 25 kg/m3, hệ số dẫn nhiệt 0,026 kCal/m.°C.h, nhiệt độ aử dụng từ – 60° đến +450°c, hệ số hút âm ở vùng tần số 400 – 2000Hz là 0,65 – 0,95. Sợi thủy tinh siêu mảnh từ đá bazan là loại vật liệu có chát lượng cao dùng đê’ cách nhiệt và để[…]