Vật tư thiết bị công nghiệp

Chất lượng thép ống

Đánh bóng sơ bộ dùng thuốc có bột mài to (M63- M40), sau đó đánh bóng tiếp bằng thuôc có bột mịn hơn (M28- M3). Thành phần thuốc bổng dùng cho các kim loại và hợp kim khác nhan được trình bày trong bảng
Chế đô mài
Chê độ mài phụ thuộc vào vật liệu cần gia công, tốc độ quay của phớt và tỳ vật mài lên phớt ( bảng 2.4). Chất lượng mài và đánh bóng phụ thuộc rất nhiều vào t và bóng. Hạt hay bột mài càng mềm thì tốc độ quay càng công càng cứng thì tốc độ quây càng cần phải lớn. hChất lượng mài và đánh bóng phụ thuộc rât nhiều vào tốc độ quay của và bóng. Hạt hay bột mài càng mềm thì tóc độ quay càng phải lớn. Vật càng cứng thì tốc độ quày càng cẩn phải lớn. Nếu tôc độ quay của máy không thay đổi được thì có thể khắc phục bằng cách dùng phớt cứng hơn hoặc có đường kính lớn hơn . Nếu máy có nhiều tốc độ quay khác nhau thì tần sô quay của phớt mài cần phải thay đôi theo đường kính phớt phù hợp với việc gia công cho từng kim loại và hợp kim như đã trình bày trong bảng 2.5. Để hoàn thiện thêm việc gia công cho các vật có hình dạng phức tạp nên dùng các bánh chải làm bằng dây đồng thau, dây thép, cỏ, rễ cây, lông hoặc capron (vật liệu tông hợp). Đê bằng gỗ, nhựa hoặc kim loại, lắp trên máy đê gia công những chỗ còn bỏ sót.
Mài và đánh bóng còn có thể thực hiện bằng các băng vòng gắn vật liệu mài, qua} liên tục nhờ hai hay nhiều puli máy. Đặc điểm của các băng mài
– đánh bóng này là rất phù hợp để gia công cho các mặt cong, cho năng suất cao. Có thể chia các băng này thành ba loại : băng bôi -paste: băng gán lớp mỏng hạt mài bầng keo: băng gắn lớp day hạt mài bằng caosu hay nhựa tông hợp (băng mài mềm dẻo). ;
Nhóm đầu dùng đê đánh bóng. Nhóm hai dùng nhiều hơn, hạt mài hoặc giấy nhám, vải nhám được gắn, dán lên đai chuyền; loại này khòng bển nhóm ba (có lớp bột mài dày hơn), nhựng rê và. năng suất cao hơn. Tùy I heo kích tlníớc vật gia cóng thép ống mà chọn dùng chiểu rộng băng từ 10 – 775 mm. (lộ mài và đánh bóng bàng vòng băng nhám được trình bày trên mat mài hay đánh bóng đuợc tỳ cô định hay lăn trên đê xoay.