Vật tư thiết bị công nghiệp

Dây chuyền công nghệ lắp ráp ô tô hiện đại

Nỗ lực đầu tiên của Ford tại dây chuyền lắp klftn của ráp ôtô bắt đầu với Model A năm 1930. Toàn bộ cỗ xe được ráp với nhau (thường là do một người) trên một giá lắp ráp không dịch chuyển. Si tu khi chế tạo một số kiểu khác nhau, Ford triển khai Model T. Model này là một thiết kế khéo léo, nó đòi liói các bộ phận ít hơn cũng như công nhân lành nghề, một thuận lợi lớn lao đốì với sự cạnh tranh của ông. Trong quá trình lắp ráp mẫu ôtô này, Ford đã quyết định sử dụng nhiều thềm lắp ráp, với các công nhân dịch chuyển từ giá đỡ này sang giá đỡ khác, mỗi công nhân thực hiện một nhiệm vụ chuyên hóa. Phương pháp này giảm thời gian lắp ráp cho mỗi nhiệm vụ từ 8,5 giờ xuống còn 2,5 phút, bởi lẽ mỗi công nhân chỉ phải học một công việc chuyên hóa.
Chẳng bao lâu, Ford nhận ra rằng đi lại từ giá này sang giá khác vừa mất thời gian vừa gây ra ùn tắc giao thông khi công nhân nhanh hơn dồn phía sau công nhân chậm hơn. Năm 1913, ở thành phô Detroit bang Michigan, ông giải quyết vấn đề này bằng cách đưa ra dây chuyền lắp di động đầu tiên: một băng tải di chuyển một ôtô đi qua một công nhân đứng tại chỗ. Bằng cách loại bỏ nhu cầu để công nhân di chuyển giữa các vị trí, Ford giảm thời lượng thao tác cho mỗi công nhân từ 2,5 phút xuống còn không đầy 2 phút.
Băng chuyền đầu tiên gồm các nẹp kim loại, mà trên đó các bánh xe của ôtô được gắn vào. Các nẹp này được gắn vào một đai truyền di chuyển theo chiều dài của nhà máy, và sau đó, dưới sàn, trở về điểm ximt phát. Đến những năm 1920, Ford có thể sản xuất một ôtô Model T trong 10 giây – hơn 800 chiếc/ngày.
Sự giảm thời gian và công sức rất ấn tượng này để lắp ráp một ôtô đã thu hút sự quan tâm của các nhà sản xuất trên khắp thế giới. Các phương pháp sản xuất hàng
Ford thống trị công nghiệp ôtô trong nhiều ilup niên, và cuối cùng nó hầu như được từng ngành I ỎI1); nghiệp khác tiếp nhận. Mặc dù công nghệ hiện đại tạo ra nhiều cải tiến trong các nhà máy ôtồ ngày luy, nhưng khái niệm cơ bản của dây chuyền lắp ráp .1.111 tiên vẫn không thay đổi. Công nhân nhà máy ôtô .m đứng tại chỗ để lắp ráp các bộ phận trên xe di > liuyển qua các khâu được bô trí theo một dây chuyền