Vật tư thiết bị công nghiệp

Khả năng tiết kiệm điện của hệ thống đèn chiếu sáng công nghiệp

Không đến 5% điện năng sử dụng trong ánh sáng để tạo ra ánh sáng. Phím lỏn lại 95% chuyển thành nhiệt và thất thoát. Việc nóng dây tóc cho tới khi nó phát sáng chắc chắn li một cách thỏa đáng để tạo ra ánh sáng, là rất không lih/u quả. Trong một thế giới với các nguồn tài nguyên càng hao mòn dần, nơi mà sự bảo tồn năng lượng càng trở nên quan trọng, thì tính không hiệu quả Rịìy cuồì. cùng sẽ làm cho bóng đèn nóng sáng trở thành lỏng thực dụng.
Có những nguồn thắp sáng khác đã được đưa vào sử dụng có thể thay thế bóng đèn nóng sáng. Ví dụ, đèn huỳnh quang đã thống trị thị trường công nghiệp, chắn chúng sẽ tìm được ứng dụng ngày càng tăng piliỊ như nguồn thắp sáng trong nhà. Đèn huỳnh quang tiêu thụ ít hơn 75% điện năng so với bóng đèn nóng và có thể kéo dài lâu gấp 20 lần. Không như đèn ậm: huỳnh quang tiêu chuẩn, sự phát triển gần đây của đèn tròn huỳnh quang “nén” có thể được vặn vào pột đèn điển hình dùng trong nhà, sẽ mở rộng thị liư. mg nội địa cho việc thắp sáng bằng đèn huỳnh quang.
Một phát triển nữa là “bóng đèn sóng vô tuyến”, llty còn gọi bóng đèn điện tử. Loại đèn này truyền ỉxtnm: lượng từ một bộ phát sóng vô tuyến đến một đám thủy ngân chứa trong bóng đèn, đến lượt nó tạo ra llili sáng tử ngoại. Sau đó, lớp tráng phosphor bên trong đèn chuyển đổi ánh sáng tử ngoại thành ánh sáng nhìn |ẳ»Ay. Bóng đèn này chỉ tiêu thụ 25% điện năng so với bóng đèn chiếu sáng công nghiệp nóng sáng và có thể kéo dài 10 năm hoặc lâu hơn. Hơn nữa, nó cũng hoàn toàn có thể hoán vị ch bóng đèn dây tóc.
Hiện nay, trở ngại duy nhất đôi với đèn điện tử 11 giá thành. Một bóng đèn sóng vô tuyến có thể có kìa 10-20 USD. Tuy nhiên, nếu nó thực sự kéo dài hơn 10 năm thì đó vẫn là một giá hời. Một khi loại bóng đòII mới này tung ra thị trường, phát minh sáng chói cual Edison có thể bị lu mờ!