Vật tư thiết bị công nghiệp

Lịch sử phát minh bóng đèn sợi tóc tiền thân bóng đèn chiếu sáng công nghiệp

Từ thời kỳ sơ khai của lịch sử đến đầu thế kỷ 19, lửa là nguồn thắp sáng chủ yếu của nhân loại. Con người sống và làm việc bên ánh lửa phát ra từ ngọn đuốc, nến, đèn dầu và đèn khí. Ngoài nguy hiểm tiềm tàng bởi ngọn ỉửa hở, đặc biệt là khi dùng trong nhà, ánh sáng lửa quá lờ mờ và khói quá độc hại đôi với nhiều mục đích.
Những cố gắng đầu tiên nhắm vào sử dụng ánh sáng điện được thực hiện bởi nhà hóa học và vật lý học người Anh Humphry Davy. Năm 1802, Davy chứng minh rằng dòng điện có thể nung các dải kim loại mảnh tới mức nóng trắng, tạo ra ánh sáng tốt. Phát hiện này là khởi đầu cho bóng đèn điện nóng sáng.
Phát triển quan trọng kế tiếp là đèn hồ quang, về cơ bản, đèn này là hai điện cực thường được làm bằn}’ carbon ngăn cách với nhau bởi một khoảng không khí hẹp. Dòng điện tác dụng lên một điện cực và đi qua điện cực kia, tạo ra một cung ánh sáng (hồ quang) nganj^ qua khoảng không khí hẹp. Đèn hồ quang chủ yếu được sử dụng để thắp sáng ngoài trời; cuộc đua vẫn tiếp tục giữa các nhà khoa học để khám phá một nguồn chiếu sáng tiện dụng trong nhà.
Vấn đề lớn nhất làm chậm sự phát triển của đèn nóng sáng tiện ích thương mại là tìm cho được các nguyên tô chiếu sáng thích hợp. Davy thấy rằng platin là kim loại duy nhất có thể tạo ra nhiệt nóng sáng trong bất kỳ năng lượng nào. Carbon cũng được sử dụng, nhưng bị oxy hóa rất nhanh trong không khí, khiến nó cháy rụi. Giải I-Iláp là phát triển một chân không để ngăn không khí Vtíi các nguyên tố, bằng cách đó sẽ bảo quản các vật liộu tạo ra ánh sáng.