Vật tư thiết bị công nghiệp

Mua ống thép ở đâu tốt?

Để bảo vệ môi trường gần đây người ta sản xuất các chất tẩy rửa ống thép chứa rất ít hoặc không chứa photphat và thay vào đó là các hợp chất vòng càng như natri gluconat, ríatri heptagluconat, natri xitrat, NTA (trisodium nitrilotriacetate), EDTA (tetrasodium etylendiamine tetraacetate), trieta- nolamin,… Nhiệt độ tẩy dầu mỡ thường là 70 – 90 °c, ờ nhiệt độ này quá trình xà phòng hóa và nhũ hóa xảy ra mạnh nhất. Thòi gian tẩy phụ thuộc vào mức độ bẩn và dao động từ 3 đến 20 ph. Tăng nhiệt độ và khuấy dung dịch hiệu quả tẩy sẽ tăng lên.
Thành phần một sô dung dịch tẩy dầu mỡ hóa học được giới thiệu trong bảng 3.2. Hiện nay các hãng chê tạo thường cung cấp các chế phẩm tổng hợp tay dầu mở mang các mã hiệu khác nhau, trong đó có nhiều loại rất tốt, sử dụng tiện lợi, ví dụ, chất tẩy rửa Labomid, chất Detalin, chất Udyprep 110 EC (Singapor) hay chất Ace clean A-110 (Nhật Bản)
Dung dịch 1 tẩy cho mọi kim loại và hợp kim. Dung dịch 2 và 3 tẩy thép. Dung dịch 4 và 5 tẩy nhôm và hợp kim nhôm. Dung dịch 6 tẩy cho mọi kim loại và hợp kim trừ nhôm và hợp kim nhôm đã đánh bóng. Dung dịch 7 tẩy cho thép, đồng, đồng thau và kẽm.
Ngoài các dung dịch tẩy có tính vạn năng nói trên còn có các dung dịch đặc biệt chuyên để tẩy sạch thuốc mài và đánh bóng, chuyên tẩy chất bôi trơn nhiệt độ thấp, chuyên tẩy huyền phù dầu-nước dùng trong chê tạo cơ khí, chuyên cho tẩy phun hoặc có những chất tẩy rửa tổng hợp thay thế cho dung môi hữu cơ, lại có khả năng tẩy rửa mạnh hơn các dung chất này đều mang tên mã hóa như KM -1, MC-6, OC-1, V Omega-1…. do các hãng chế tạo cung cấp, có kèm theo hướng dẫn.