Vật tư thiết bị công nghiệp

Nhà phát minh đèn chiếu sáng công nghiệp

Thomas Alva Edison, một nhà phát minh người Mỹ làm việc ở Menlo Park bang New Jersey, bắt tay vào tìm tòi dạng bóng đèn điện – tiền thân của bóng đèn chiếu sáng công nghiệp của riêng mình vào những năm I