Vật tư thiết bị công nghiệp

Phương pháp mạ thép ống

Dùng phức chất để làm cho điện thê điện kết tủa trở nên âm hiện tượng tự xảy ra phân ứng hóa học giữa catot và ion khi trường hợp mạ đồng lên sắt thép ống :VANANHCu2 + Fe -> Cu + Fe24 .VANANHPhân ứng hóa học này cho lớp mạ Cu rất xấu, vừa xôị Nếu cho chất tạo phức vào để làm cho điện thế oxy hóa – khử củ âm hơn của sắt thì khả năng nhiệt động xảy ra phản ứng Phức chất cũng được dùng để thay đôi độ nghiêng Tafel của phả: loại nhằm cải thiện khả năng phân bô cho dung dịch mạ. Chất I dụng nhất trong công nghệ mạ điện là các ion xyanua, hydroxy Chất tạo phức cũng có vai trò làm hòa tan anot vì chúng ngăn c; (lộng anot.VANANHPhu gia hữu cơVANANHNhiều loại chất hữu cơ được cho vào bể mạ với nồng độ nhằm làm thay đôi cấu trúc, hình thái và tính chất của kết tủa c chất nào và cách thức sử dụng ra sao phần lớn là dựa vào thực bản thân chất hữu cơ này hay sản phẩm phản ứng điện cực ci những tác dụng nói trên? Đó là điều không dề dàng trả lời tương hợp. Tuy nhiên vẫn có thể khái quát hóa những điều có viọc sử dụng phụ gia này như sau : Các chât hữu cơ thường dùi Imp phụ lên bề mặt catot, và có trường hợp chất hữu cơ bị giữ lại (lạc biệt là khi mạ các kim loại có năng lượng bề mặt lớn (điểm chất cũng làm tăng quá thê điện kết tủa và thay đôi độ này có thể là do cần phải chuyển điện tử qua lớp hấp phụ h thanh phức chất trên bể mặt điện cực.