Vật tư thiết bị công nghiệp

Quy trình sản xuất ống thép

Tấy dầu mỡ điện hóa cho bề mặt ống thép rất sạch, thời gian tẩy dùng vào khâu làm sạch lần cuối để lấy đi màng dầu mỡ còn khâu tẩy trước đó. Dung dịch tẩy điện hóa có thành phần gi dịch tẩy dầu mỡ hóa học nhưng nồng độ loãng hơn. Có thể di chiều hay xoay chiều cho tẩy điện hóa. Khi dùng dòng một chiê thể là catot hoặc anot. Trong quá trình điện phân các bọt khí n oxy) thóat ra trên điện cực (vật tẩy) sẽ lôi các màng hay giọt dí nên tốc độ tẩy nhanh hơn. Tẩy anot chậm hơn tẩy catot vì duní không bị kiềm hóa nên quá trình xà phòng hóa xảy ra chậm hơn tích khí oxy thóat ra bé hơn thể tích hyđro mà bọt khí oxy lại hydro nên tác dụng lôi màng, giọt dầu mỡ kém hơn . Tẩy anot c xám, đen do bị oxy hóa bởi oxy thóat ra. Nhưng tẩy catot kim ] hydro, vì vậy không nên tẩy catot lâu, nhất là tẩy cho các vật m lò xo,… Hiện nay đã có các chế phẩm tổng hợp, dưới các tên nhau, cho vào bể tẩy điện hóa để khắc phục hiện tượng giòn ] hiệu. Ví dụ, chất ức chê loại polyme chứa nitro, có phân tử lượi íỉiòn hydro cho thép rất triệt để, đồng thời chông sinh bọt trên r làm mất nguy cơ tạo ra hỗn hợp nổ (giữa oxy và hydro). Trong t liên hòan: lúc đầu tẩy catot 5 -6 ph, sau đó tẩy anot 1-2 ph. Ii.ii lán tẩy ấy trong hai bể riêng biệt thì ở bể tẩy anot dùng cati b(‘ tẩy catot dùng anot kền, thép mạ kền, thép không gỉ; vì I bàng thép thường sẽ bị tan (tuy rất ít) làm bẩn dung dịch và ion lòn mặt vật tẩy. Điều này rất bất lợi đối với trường hợp tẩy c hợp kim đồng, bê mặt đã đánh bóng. Tẩy dầu mỡ điện hóa cl nhôm và các hợp kim của chúng chỉ được tiến hành trên catot.