Vật tư thiết bị công nghiệp

Sử dụng silic trong chế tạo thủy tinh tinh khiết

Nguyên chất là nguồn silic chính trong phương pháp kết hơi hiện nay được sử dụng rộng rãi. Các hợp chất hóa học khác, chẳng hạn germani tetraclorua (GeCỤ và pliosphor oxyclorua (POCl3) cũng được dùng để tạo ra lỏi và vỏ ngoài, với các khả năng qụang học đặc thù.
Vì độ tinh khiết và các thành phần hóa học của iliủy tinh dùng trong sợi quang ảnh hưởng tới đặc trưng trọng nhất của sợi – lượng năng lượng thất thoát lâu dần – cho nên nghiên cứu hiện nay tập trung vào việc phát triển thủy tinh có độ tinh khiết cao nhất. I hủy tinh nào chứa hàm lượng florua cao, ăn mòn cao, liỗn hợp khí độc hại, thì sẽ có triển vọng nhất trong việc nâng cao tính năng sợi quang, bởi vì nó trong suốt < lối với hầu như toàn bộ phạm vi các tần sô ánh sáng nhìn thấy. Điều này khiến cho thủy tinh có giá trị đặc hiệt đối với sợi quang đa kiểu, vì nó có thể truyền cùng lúc hàng trăm tín hiệu sóng ánh sáng riêng rẽ. Trong một cáp sợi quang, nhiều sợi quang riêng rẽ được liên kết với nhau xung quanh một cáp thép ở giữa hoặc phần tử tải làm bằng chất dẻ, độ bền cao để chống đỡ. Lõi này sau đó được bọc bằng các lớp vật liệu bảo vệ, chẳng hạn nhôm, Kevlar hoặc polyethylene (chất dẻo), dùng cho lớp bọc. Do lõi và lớp bọc được cấu thành bởi các vật liệu hơi khác nhau, cho nên ánh sáng di chuyển trong chúng có vận tốc khác nhau. Khi sóng ánh sáng di chuyển tron)! lõi sợi đạt tới ranh giới giữa lõi và lớp bọc, các chênh 1 lệch này khiến cho sóng ánh sáng khúc xạ ngược trở lại lõi. Bằng cách đó, khi xung ánh sáng di chuyển trong sỢl quang, nó thường xuyên nẩy bật ra khỏi lớp bọc. Mội xung di chuyển trong sợi quang với vận tốc ánh sáni: (299.340km/giây) thất thoát năng lượng chỉ là do các tạp 1 chất trong thủy tinh và do năng lượng có thể bị hấp thi,i bởi các tính không đều trong cấu trúc thủy tinh.