Vật tư thiết bị công nghiệp

vật liệu cách nhiệt amiăng

Tùy theo thành phẩn, vật liệu cách nhiệt amiăng được chill ra : vật liệu amiãng (chì gổm có sợi amiãng) và vật liệu chứ* amiãng.
Cáctông amiăng là VLCN không cháy sản xuất từ 65% amiãng limi 4 và loại 5, 30% thạch cao và 5% tinh bột. Các chỉ tiêu tính 1hAI của cáctôn amiăng : chiều dài và rộng như nhau : 900 – lOOOmm, dày 2 – 10mm; khối lượng thể tích 1000 – 1400 kg/m3 ; li<> sỏ dẫn nhiệt ở trạng thái khô 0,125 kCal/m.0C. h, cường độ chịu krto không nhỏ hơn 60 kG/cm2, độ ẩm không lớn hơn 3%.
Bê tông tổ ong cách nhiệt
Bêtông tổ ong cách nhiệt có khối lượng thể tích không lớn hon 500 kg/m3 dùng để cách nhiệt cho các kết cấu bao che của
Il II à, bề mặt của các thiết bị công nghiệp, đường ống dẫn nhiệt <10 nhiệt độ đến 400°c. Sản phẩm bêtông tổ ong cách nhiệt ở (Ung tấm có kích thước 1000 X 500 X (80 – 20)mm, hệ số dẫn Ilhlột ở trạng thái khô 0,069 – 0,095 kCal/m.°C.h, độ ẩm theo khrti lượng không vượt quá 15%. Người ta chia tấm ra các loại HiAc (theo khối lượng thể tích) 300 – 500 với cường độ nén llhftng nhỏ hơn 9-120 kG/cm2. Vật liệu và sản phẩm cách nhiệt hữu cơ (VLCNHC) Bức tranh của VLCNHC rất đa dạng. Đó là tấm sợi gỗ, tấm InII sậy, tấm fibrôlit, tấm than bùn và các loại chất dẻo xốp ọdch nhiệt được sản xuất từ nguyên liệu thực vật và động vật Ithiic nhau như phế liệu gỗ (dăm bào, mùn cưa, đầu thừa gỗ…), ílrti, lau sậy, than bùn, bông rời, lanh gai, lông thú, cũng như HAc nguyên liệu trên cơ sở polime.