Vật tư thiết bị công nghiệp

Vật liệu cách nhiệt

Bông sợi thủy- tinh siêu mảnh cũng như các sản phẩm của
chúng là loại vật liệu cách nhiệt, cách âm tốt. Khối lượng thế
tích 25 kg/m3, hệ số dẫn nhiệt 0,026 kCal/m.°C.h, nhiệt độ aử dụng từ – 60° đến +450°c, hệ số hút âm ở vùng tần số 400 – 2000Hz là 0,65 – 0,95.
Sợi thủy tinh siêu mảnh từ đá bazan là loại vật liệu có chát
lượng cao dùng đê’ cách nhiệt và để lọc, củng như để chế tạo
giấy bển nhiệt, cacton và nỉ. Chúng có khối lượng thể tích nh(i (17 – 25 kg/m3), hệ số dẫn nhiệt thấp (0,023 – 0,032 kCal/m.°C.h), hệ số hút âm cao (ở vùng tần số 100 – 4000Hz là 0,15 – 0,95) và có thể sử dụng được trong vùng nhiệt độ từ -200 đến +700°c
Thủy tinh bọt là VLCN tốt có cấu trúc rỗng tổ ong. Độ rỗnK của thủy tinh bọt rất cao (80 – 95%) ; lỗ rỗng có kích thước
25 – 0,5mm, thành mỏng. Hệ số dẫn nhiệt tùy thuộc vào khứl lượng thể tích (150 – 250 kg/m3) mà dao động từ 0,05 đến 0,1 kCal/m.°C.h. Ngoài ra nó còn có hàng loạt những ưu điểm khiir như bền nước, bền nhiệt, bển băng giá và cường độ cao (20 – 50 kG/cm2).
Thủy tinh bọt dùng để cách nhiệt cho các kết cấu bao che của nhà như tường và trần ngăn giữ nhiệt, sàn và mái.
Vật liệu cách nhiệt amiăng
Nguyên liệu chủ yếu để sản xuất vật liệu cách nhiệt amiảnn là amiăng crisôtin. Trên cơ sở amiâng người ta sản xuất vẠl liệu rời (dạng hạt) cùng sản phẩm cuộn và các áản phẩm dạnj< khối như cacton, vỏ và hình quạt.