Vật tư thiết bị công nghiệp

Vật liệu sản xuất đèn chiếu sáng công nghiệp

Như đã nói trên, nhiều vật liệu khác nhau được sử dụng làm dây tóc cho tới
volfram trở thành kim loại được chọn đầu thế kỷ 20. Tuy rất mong manh, nhưng dây ló volfram có thể chịu được nhiệt độ hơn 2.480°c. s phát triển của dây tóc volfram được coi là tiến bộ lớ nhất trong công nghệ bóng đèn, bởi lẽ nó có thể đưụ sản xuất rẻ hơn và có tuổi thọ cao hơn so với bất !• vật liệu nào trước kia.
Dây đầu vào chủ yếu làm bằng nickel-sắt. Dây nìi được nhúng vào một dung dịch hóa chất để làm cho ru dính với thủy tinh. Bản thân bóng đèn làm bằng thiiy tinh và chứa một hỗn hợp khí, thường là argon và nitral gen, làm tăng tuổi thọ của dây tóc. Không khí được bdm ra khỏi bầu thủy tinh và thay bằng hỗn hợp khí.
Một chân đèn kích cỡ tiêu chuẩn giữ toàn bộ cụm lắp ráp này vào vị trí. Chân đèn chiếu sáng công nghiệp ban đầu làm bằng đồng thau và cách điện bằng thạch cao đã nung, và về sau bằng sứ. Ngày nay, nhôm được dùng bên ngoài và thủy tinh dùng làm chất cách điện bên trong chân đèn, tạo độ bền cao hơn.