Vật tư thiết bị công nghiệp

Vật liệu thép ống

Trong, dung dịch 1 dùng cho nhôm sạch và hợp kim AI-Mg5; dung dịch 2, 3 cho hợp kim Al-Mg: dung dịch 4 cho hợp kim AI-Cn, AI-Mg, Al-Mn biên dạng: dung dịch 5 cho nhòm sạch.
Trong dung dịch 1 tẩy bóng vạn năng cho mọi loại thép ống: dung dịch 2 và 3 cho thép không gỉ austanit. Catot cho ba dung dịch này billig thép không gỉ hoặc bằng chì. Tẩy bóng điện hóa cho thép dùng phò biến hơn tẩy hóa học. Dung dịch 4 và 5 tẩy bóng điện hóa cho đồng và hợp kim đồng, dung dịch 4 dùng catot bằng thép không gỉ. nhôm. Dung dịch 5 cho độ bóng cao, catot bằng đồng hay chì. Mạ điện được dùng trong nhiều ngành công nghệ khác nhau để chông ăn mòn, phục hồi kích thước, trang sức, chông mòn, tăng cứng, phản quang và nhiệt, dẫn điện, thấm dầu, dễ hàn, dẫn nhiệt về nguyên tắc, vật liệu nền có thê là kim loại hoặc hợp kim, đôi khi còn là chất dẻo, gốm sứ hoặc composit. Lớp mạ cũng vậy, ngoài kim loại và hợp kim ra nó còn có thê là compoist của kim loại – chất dẻo hoặc kim loại – gôm …. Tuy nhiên chọn vật liệu nền và mạ nào còn tùy thuộc vào trình độ và năng lực công nghệ, vào tính chất cần có ở lớp mạ và vào giá thành. Xu hướng chung là dùng vật liệu nền rẻ, sẵn; còn vật liệu mạ đắt, quý hiếm hơn, nhưng chỉ là lớp mỏng bên ngoài.
Mạ điện là quá trình điện kết tủa kim loại lên bể mặt nền một lớp phủ có những tính chất cơ, lý, hóa …. đáp ứng đuợc các yêu cầu mong muôn. Tuy nhiên chĩ những công nghệ mạ nào thật ôn định trong thời gian dài để luôn cho sân phẩm có tính chất nhu nhau mới đuợc dùng vào quy mô sản xuất. Mặt khác, khi có còng nghệ mạ tôt rồi, vẫn phải luôn duy trì đúng vạn hành, bởi vì mọi biên động vế nồng độ, vể mật độ dòng điện, nl thủy dộng …. vượt quá giới hạn cho phép đểu làm thay đôi tính châ thể sẽ không đạt yêu cầu nữa.
Các phần chính của một bộ mạ điện (hình 6.1) gồm :
1- Dung dịch mạ gồm có muôi dẵn điện, ion kim loại sẽ lớp mạ. chất đệm. các phụ gia;
2 – Catot dẫn điện, chính là vật cần được mạ;
3- Anot dản điện, có thể tan hoặc không tan:
4- Bê chứa bằng thép, thép lót caosu. polypropylen, pol> chịu đitợc dung dịch mạ;
5- Nguồn điện một chiểu, thường dùng chỉnh lưu .
Ion kim loại Mnf trong dung dịch đến bể mặt catot (vật ir phân ứng tòng quát sau để thành kim loại M kết tủa lên vật mạ : M4 + ne -> M .
Mf có thê ở dạng ion đơn hydrat hóa, Ví dụ, Ni2
H20 , ion phức, Ví dụ. [Au(CN)J.
Anot thường là kim loại cùng loại với lớp mạ, khi đó ph chính là sự hòa tan nó thành ion M’ đi vào dung dịch :