Vật tư thiết bị công nghiệp

Xưởng sản xuất ống thép

Na3P04 và Na4p207 thủy phân cho môi trường kiềm, tính hoạt động bể mặt (keo tán chất bẩn), giảm độ cứng của nu Ca,Mg), giúp cho việc rửa sạch NaOH và Na2C03 sau tẩy được (
Thủy tinh lỏng m Na20.Si02 cho tính kiềm, tính đệm, chê và nhũ hóa. Khi thủy phân tạo thành axit silisic không tan khả năng làm phân tán chất bẩn rắn, cải thiện tính tẩy rửa 1 cản chất bẩn kết tủa trở lại trên bề mặt đã tẩy. Khi kết hợp với bể mặt sẽ thành tác nhân thấm ướt, nhũ hóa và chông kết bôn; tôt. Sau khi tẩy trong dung dịch có thủy tinh lỏng trên mặt ] củng CÒĨ1 lại một màng mỏng nhưng rất dễ rửa sạch trong nước kiềm nhẹ.
Na2C03 thủy phân cho ra NaOH, có tính đệm, làm mềr dụng của các chất hoạt động bể mặt.
Chất hoạt động bề mặt ống thép hiện có hàng ngàn loại khác chọn loại có khả năng phân húy được nhờ vi khuẩn (chất mềm dàng khử độc cho nước thải sau khâu tầy rửa . Nồng độ chất h từ 1 đến 8 g/1 tùy loại. Chất hoạt động bệ mặt loại phân tử h( phân tử và loại anion thích hợp cho tẩy ngâm và tẩy phun; hợp cho tẩy điện hóa; một sô loại phân tử không sinh bọt n dùng hỗn hợp với loại anion để không chế lượng bọt cho thích và loại lưỡng tính thường để lại lớp màng mỏng trên mặt kim chống oxyt hóa, chông gỉ.
Xà phòng và chất tẩy rửa tổng hợp làm giảm sức căng dầu, huyền phù hóa các chất bẩn rắn. Có chất cho nhiều không bọt, khi tẩy phun hay tẩy điện hóa cần chọn loại cho í bọt. Xà phòng dùng cho triíờng hợp tẩy nhúng các vật rất bí
NaOH là chất quan trọng nhất để làm sạch kim loại, ngoài tác dụng nói trên nó còn phá húy nhiều chất hữu cơ, hòa tan kim loại lưỡng tính và các oxyt của chúng.
Tùy theo nồng độ kiềm mà chia dung dịch tẩy dầu md hóa học thành 3 nhóm : Dưng dịch kiềm đặc, tôl đa là 100 g/1, (pH 12 – 14) để tẩy sơ bộ cho thép: dung dịch kiềm vừa (pH 11-12) để tẩy cho các vật trước khi mạ; dung dịch kiểm loãng, không quá 50 g/1, (pH 10-11) để tẩy cho kim loại màu và kim loại nhẹ. Để tẩy cho các kim loai tan trong kiểm như Al, Zn, Sn dùng dung dịch kiềm yếu : NaC03 , K2C03, Na3P04(không dùng NaOH) .